30 listopada, 2023

ZTE MF79 1&1 – ustawienie hasła logowania do urządzenia

Jak zauważyłeś mogłeś przestawiać wszystkie opcje routera bez podawania żadnego hasła. To oznacza, że każdy, kto jest podłączony do sieci bezprzewodowej modemu może to również robić. Aby tego uniknąć można ustalić własne hasło do menu modemu, które będziesz podawał za każdym razem, gdy chcesz wejść na jego stronę. Aby to zrobić połącz się z siecią modemu.

Następnie otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę – 192.168.0.1

Na środkowej części ekranu przejdź do zakładki Advanced settings.

Teraz z panelu przejdź do zakładki Others.

Następnie przejdź do sekcji Security.

Teraz w wierszu Password zaznacz opcję Enable.

W wierszu Current password wpisz hasło, jakie chcesz podawać przy wejściu do menu modemu.

Po jego wpisaniu naciśnij przycisk Apply.