7 października, 2022

Vodafone GigaCube CAT19 – przełączenie na antenę zewnętrzną

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę 192.168.8.1

Router poprosi o podanie hasła do menu. Wprowadź hasło, które ustawiłeś podczas jego konfiguracji i naciśnij Log In.

Z górnego menu przejdź do zakładki Settings

Z lewej kolumny przejdź do wiersza System, a następnie System Settings.

Teraz na środkowej części ekranu naciśnij Expand w wierszu Antenna Settings.

W wierszu Antenna Settings wybierz interesujący Cię tryb pracy routera:

  • Auto – wybór anteny automatyczny
  • Internal – praca na antenie wewnętrznej (wbudowanej)
  • External – praca na antenie zewnętrznej
  • Mix – tryb pracy na jednej antenie zewnętrznej i jednej wewnętrznej.

Po wybraniu naciśnij przycisk Save.

UWAGA
Opcję Mix wybierz tylko w przypadku, gdy do routera jest podłączona jedna antena.