30 listopada, 2023

ZTE MF90+ ang. menu – zmiana nazwy oraz hasła sieci bezprzewodowej

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę – 192.168.32.1

UWAGA
w niektórych wersjach routera jest to 192.168.0.1 – my takich nie sprzedawaliśmy, ale wiem, że niektórzy operatorzy stosują inny adres

Router poprosi o hasło logowania – jest to wyraz admin – pisany małymi literami. Wprowadź go w wierszu Password i naciśnij przycisk Login.

Jeżeli router jest połączony z internetem, to rozłącz go naciskając przycisk Disconnect po lewej stronie głównego menu.

Teraz z górnego menu przejdź do zakładki Settings.

Teraz z lewej kolumny wybierz Wi-Fi SettingsBasic Settings.

Na środkowej części ekranu zaznacz opcję Display Password i w wierszu:

  • Network Name (SSID): – tu wpisz własną nazwę sieci bezprzewodowej
  • Password: – tu wpisz własne hasło do sieci bezprzewodowej. Powinno ono mieć minimum 8 znaków – może to być np. Twój numer telefonu.

Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Apply.

Następnie zatwierdź zmiany naciskając przycisk OK.

Od tej pory router będzie nadawał sieć bezprzewodową z nowymi danymi.

Zobacz wszystkie instrukcje dotyczące tego routera (kliknij).