21 lutego, 2024

Huawei B715 ang. menu – włączenie pracy w roamingu

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na adres routera podany na naklejce na tylnej części w 4 wierszu po dwukropku. W moim przypadku jest to adres 192.168.1.1

Jeżeli język menu jest inny niż angielski, to zmień go wybierając English w prawym górnym rogu.

Z górnego menu przejdź do sekcji Network Settings.

Teraz na środkowej części ekranu włącz przełącznik w wierszu Data roaming.

Potwierdź zmiany naciskając przycisk Confirm.

Zobacz pozostałe instrukcje dotyczące tego routera (kliknij).