20 lutego, 2024

ZTE MF282 ang. menu – włączenie pracy w roamingu


Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę – 192.168.0.1

UWAGA
Prawidłowy adres strony routera znajdziesz na naklejce na spodzie routera w sekcji Device Manager Website:

Jeżeli język menu jest inny niż angielski zmień go w prawym górnym rogu wybierając English.

Zaznacz opcję Display Password, aby widzieć wpisywane znaki. W wierszu password wpisz hasło, które podawałeś podczas pierwszego uruchomienia routera.

Następnie naciśnij przycisk Login.

W sekcji 2 My router rozłącz połączenie z internetem klikając na przełącznik ON – przełączy się w pozycję OFF.

Teraz przejdź do sekcji Settings w górnej części okręgu.

Z lewej kolumny wybierz Connection Mode.

Teraz zaznacz opcję Check here, you can connet to internet in the roaming status […] i naciśnij przycisk Apply.

Teraz naciśnij na logo 3 w lewym górnym rogu, aby wrócić do menu głównego.

Włącz przełącznik w pozycję on w sekcji 2 My router zmieni się na ON – to oznacza, że router nawiązał połączenie z internetem.

Zobacz wszystkie informacje dotyczące tego routera (kliknij).