20 lutego, 2024

ZTE MF282 ang. menu – ustawienie godzin uśpienia

Router pozwala na ustawienie godzin uśpienia – w tym czasie połączenie z internetem zostanie rozłączone, a sieć bezprzewodowa wyłączona. Nadal będą działać połączenia telefoniczne, jeżeli używasz go jako bramki GSM. Funkcja służy obniżeniu zużycia energii przez urządzenie.

Jeżeli jednorazowo chciałbyś wyłączyć tę opcję, to wystarczy, że podejdziesz do urządzenia i naciśniesz przycisk zasilania – opcja zostanie dezaktywowana w danym dniu.

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę – 192.168.0.1

UWAGA
Prawidłowy adres strony routera znajdziesz na naklejce na spodzie routera w sekcji Device Manager Website:

Jeżeli język menu jest inny niż angielski zmień go w prawym górnym rogu wybierając English.

Zaznacz opcję Display Password, aby widzieć wpisywane znaki. W wierszu password wpisz hasło, które podawałeś podczas pierwszego uruchomienia routera.

Następnie naciśnij przycisk Login.

Teraz przejdź do sekcji Advanced Settings na dolnej części strony.

Następnie w sekcji Device Awake Settings zaznacz opcję Enable (włącz) i w wierszu:

  • Wake-up Time – tu wpisz godzinę, w której router ma włączać sieć WiFi oraz nazwiązywać połączenie z internetem.
  • Sleep Time – tu wpisz godzinę, w której router ma przechodzić w tryb uśpienia.

Po ustawieniu naciśnij przycisk Apply.

Zobacz wszystkie informacje dotyczące tego routera (kliknij).