30 listopada, 2023

Huawei N5368X – włączenie lub wyłączenie funkcji bridge

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę napisaną na naklejce routera zewnętrznego w wierszu IP:.
W routerach, które sprzedajemy obecnie będzie to adres 192.168.8.1

Router poprosi o podanie hasła do menu – znajdziesz je na naklejce na jego tylnej części w wierszu Password: – zazwyczaj jest to 1234 lub wyraz admin (małymi literami).

Wpisz hasło w pierwszym wierszu i naciśnij przycisk Log In.

Z górnego menu przejdź do sekcji Advanced.

Z lewej kolumny wybierz Router, a następnie Bridge mode poniżej.

Zwróć uwagę na przełącznik w wierszu Enagle bridge mode. Jeżeli jest:

  • niebieski – tryb bridge (mostu) jest włączony
  • szary – tryb mostu jest wyłączony

Po przełączeniu zmiany są zapisywane od razu, a router jest uruchamiany ponownie, dlatego w celu naniesienia innych zmian konieczne jest ponowne zalogowanie się do menu.

Zobacz pozostałe instrukcje dotyczące tego routera (kliknij).