30 listopada, 2023

Huawei N5368X – włączenie pracy w roamingu

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę napisaną na naklejce routera zewnętrznego w wierszu IP:.
W routerach, które sprzedajemy obecnie będzie to adres 192.168.8.1

Router poprosi o podanie hasła do menu – znajdziesz je na naklejce na jego tylnej części w wierszu Password: – zazwyczaj jest to 1234 lub wyraz admin (małymi literami).

Wpisz hasło w pierwszym wierszu i naciśnij przycisk Log In.

Z górnego menu przejdź do sekcji Mobile Network.

Na środkowej części ekranu włącz przełącznik w wierszu Data roaming.

Teraz potwierdź zmiany naciskając przycisk Confirm.

Zobacz pozostałe instrukcje dotyczące tego routera (kliknij).