30 listopada, 2023

Huawei N5368X – zmiana hasła do menu routera

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę napisaną na naklejce routera zewnętrznego w wierszu IP:.
W routerach, które sprzedajemy obecnie będzie to adres 192.168.8.1

Router poprosi o podanie hasła do menu – znajdziesz je na naklejce na jego tylnej części w wierszu Password: – zazwyczaj jest to 1234 lub wyraz admin (małymi literami).

Wpisz hasło w pierwszym wierszu i naciśnij przycisk Log In.

Z górnego menu przejdź do sekcji Advanced.

Z lewej kolumny przejdź do sekcji System, a następnie Modify Password.

Na środkowej części ekranu w wierszu:

  • Current password – wpisz aktualne hasło – znajdziesz je na naklejce na tylnej części routera w wierszu IP:. Zazwyczaj jest to 1234 lub wyraz admin (małymi literami)
  • New Password – wpisz własne hasło, może ono być takie samo, jak do WiFi (łatwiej będzie je zapamiętać)
  • Confirm password – potwierdź nowe hasło wpisując je tu ponownie

Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Save.

Zobacz pozostałe instrukcje dotyczące tego routera (kliknij).