21 czerwca, 2024

ZTE MF282 ang. menu – zmiana hasła do menu routera

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę – 192.168.0.1

UWAGA
Prawidłowy adres strony routera znajdziesz na naklejce na spodzie routera w sekcji Device Manager Website:

Jeżeli język menu jest inny niż angielski zmień go w prawym górnym rogu wybierając English.

Zaznacz opcję Display Password, aby widzieć wpisywane znaki. W wierszu password wpisz hasło, które podawałeś podczas pierwszego uruchomienia routera.

Następnie naciśnij przycisk Login.

Z górnego menu naciśnij Modify Login Password.

Zaznacz opcję Display Password, aby widzieć wpisywane znaki. Teraz w wierszu:

  • Current Password – wpisz aktualne hasło do routera – to z naklejki
  • New Password – wpisz własne hasło do routera
  • Confirm New Password – potwierdź własne hasło wpisując je ponownie

Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Apply.

Zobacz wszystkie informacje dotyczące tego routera (kliknij).