22 maja, 2024

Huawei E5377T ang. menu – włączenie pracy w roamingu


Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę 192.168.8.1

UWAGA: jeżeli ta strona się nie otwiera, to sprawdź jaką stronę ma Twój router. Jest to napisane w wierszu IP: na naklejce pod baterią.

Jeżeli język menu jest inny niż angielski, to zmień go w prawym górnym rogu wybierając English.

Teraz na środkowej części ekranu naciśnij przycisk Settings.

Jeżeli router poprosi o zalogowanie, to w wierszach User name oraz Password wpisz wyraz admin i naciśnij przycisk Log In.

UWAGA: jeżeli router nie przyjmie tego hasła, to prawidłowe znajdziesz na naklejce pod baterią w wierszu Password:

Teraz z lewej kolumny wybierz Dial-up, a następnie Mobile Connection poniżej.

Na środkowej części ekranu w wierszu Data roaming zaznacz opcję Enable i naciśnij przycisk Apply.

Potwierdź zmiany naciskając OK.

Zobacz wszystkie instrukcje dotyczące tego routera (kliknij).