20 lutego, 2024

ZTE MF282 ang. menu – wyłączenie dolnego podświetlenia

Router pozwala na wyłączenie dolnej niebieskiej diody, aby to zrobić otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę – 192.168.0.1

UWAGA
Prawidłowy adres strony routera znajdziesz na naklejce na spodzie routera w sekcji Device Manager Website:

Jeżeli język menu jest inny niż angielski zmień go w prawym górnym rogu wybierając English.

Zaznacz opcję Display Password, aby widzieć wpisywane znaki. W wierszu password wpisz hasło, które podawałeś podczas pierwszego uruchomienia routera.

Następnie naciśnij przycisk Login.

Teraz przejdź do sekcji Advanced Settings na dolnej części strony.

Następnie w sekcji Body Light Settings zaznacz:

  • Enable – jeżeli dolne podświetlenie ma być włączone
  • Disable – jeżeli dolne podświetlenie ma być wyłączone

Po ustawieniu naciśnij przycisk Apply.

Zobacz wszystkie informacje dotyczące tego routera (kliknij).