20 lutego, 2024

ZTE MF282 ang. menu – zmiana nazwy i hasła WiFi

Instrukcja pozwoli Ci ustawić własną nazwę oraz hasło (klucz) do sieci bezprzewodowej. Jeżeli planujesz zmienić hasło, to sugeruję również zmienić hasło do tej sieci.

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę – 192.168.0.1

UWAGA
Prawidłowy adres strony routera znajdziesz na naklejce na spodzie routera w sekcji Device Manager Website:

Jeżeli język menu jest inny niż angielski zmień go w prawym górnym rogu wybierając English.

Zaznacz opcję Display Password, aby widzieć wpisywane znaki. W wierszu password wpisz hasło, które podawałeś podczas pierwszego uruchomienia routera.

Następnie naciśnij przycisk Login.

W sekcji 2 My router naciśnij przycisk Settings pod napisem Wi-Fi.

Menu jest podzielone na sekcje. Zwróć uwagę, że teraz zmieniasz nazwę i hasło sieci dla pasma 2,4 GHz.

Naciśnij lewym przyciskiem myszy na wiersz 2.4GHz Main SSID

Obecnie ustawiasz sieć na paśmie 2.4 GHz. Zaznacz opcję Display Password i w wierszu:

  • Network Name (SSID) – tu wpisz własną nazwę sieci bezprzewodowej
  • Security Mode – ustaw WPA2(AES)-PSK
  • Password – wpisz własne hasło do sieci bezprzewodowej.
  • Opcjonalnie w wierszu Max Station number może ustawić ile maksymalnie urządzeń może połączyć się z siecią routera na tym paśmie

Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Apply – znajdziesz go na samym dole strony.

Zatwierdź zmiany naciskając przycisk Yes.

UWAGA – zmiana jest natychmiastowa, więc jeżeli ustawiasz router poprzez sieć bezprzewodową, to będzie wymagane ponowne połączenie się z nią.

Teraz wróć do poprzedniego menu naciskając lewym przyciskiem myszy na wyraz Main SSID

Jeżeli chcesz zmienić nazwę oraz hasło na paśmie 5 GHz przejdź sekcji 5GHz Main SSID.

Zaznacz opcję Display Password i w wierszu:

  • Network Name (SSID) – tu wpisz własną nazwę sieci bezprzewodowej. Sugeruję dodać do niej końcówkę _5G, aby było łatwo rozróżnić obie sieci.
  • Security Mode – ustaw WPA2(AES)-PSK
  • Password – wpisz własne hasło do sieci bezprzewodowej.
  • Opcjonalnie w wierszu Max Station number może ustawić ile maksymalnie urządzeń może połączyć się z siecią routera na tym paśmie

Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Apply – znajdziesz go na samym dole strony.

UWAGA – zmiana jest natychmiastowa, więc jeżeli ustawiasz router poprzez sieć bezprzewodową, to może być wymagane ponowne połączenie się z nią.

Zatwierdź zmiany naciskając przycisk Yes.

UWAGA – zmiana jest natychmiastowa, więc jeżeli ustawiasz router poprzez sieć bezprzewodową, to będzie wymagane ponowne połączenie się z nią.

Zobacz wszystkie informacje dotyczące tego routera (kliknij).